Druk op het plaatje om het PDF document te openen.

Privacy Statement

Leasyprint Nederland B.V. (hierna: Leasyprint) beheert Managed Print Contracten. Klantinformatie die met ons gedeeld wordt behandelen wij met respect.

In dit Privacy Statement omschrijven wij hoe wij met persoonlijke data omgaan. Wij adviseren u om dit statement goed te lezen. Wij hebben ons best gedaan om het zo kort en begrijpelijk mogelijk te maken. Mocht u meer informatie willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) via privacy@leasyprint.nl

Hoe verzamelen wij gegevens?

Leasyprint kan op de volgende manieren informatie over u ontvangen:

 • Via de website saas.leasyprint.org: In de meeste gevallen zal uw IT reseller uw gegevens invoeren om een aanbieding of een contract op te stellen.
 • Via de website van derden: gegevens worden aangevuld via bijvoorbeeld de sites van onze financieringspartners of door middel van controle op aangeleverde data (bijvoorbeeld BTW nummers of IBAN).

Welke gegevens verzamelen wij?

Leasyprint ontvangt data over uw bedrijf en van contactpersonen die werkzaam zijn binnen uw organisatie. Daarnaast verwerken wij informatie over de apparatuur die wij in contract hebben opgenomen. Voorbeelden van gegevens zijn:

 • Bedrijfsinformatie, zoals juridische naam, adres en telefoonnummers
 • Informatie contactpersonen, zoals naam, geslacht functie en e-mail adres
 • Financiële informatie, zoals KvK nummer, BTW nummer en IBAN
 • Contractinformatie, zoals start- en einddatum en verschuldigde vergoedingen
 • Informatie over apparatuur, zoals model- en serienummer, verbruiksinformatie en status van verbruiksmiddelen

Hoe en waarom gebruiken wij deze informatie?

Leasyprint gebruikt de hierboven genoemde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomsten en contracten, zoals het leveren van verbruiksmiddelen, het verwerken en opvolgen van storingsmeldingen, het opstellen van periodieke facturen
 • U informeren via e-mail of andere vormen van communicatie over de status en het gebruik van uw apparatuur
 • Algemene informatie, zoals trends in gebruik en kwaliteitsinformatie

Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere dan hierboven genoemd. Zolang u een actief contract hebt met Leasyprint zal deze informatie voor Leasyprint beschikbaar blijven en gebruikt kunnen worden.

Waar hebt u toestemming voor gegeven?

Door het ondertekenen van een contract hebt u ons toestemming gegeven om

 • Informatie over uw bedrijf te verzamelen en te bewaren om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst.
 • Informatie over uw apparatuur te verzamelen en te verwerken
 • Relevante informatie te delen met derden of andere systemen om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst.

Na beëindiging van het contract informatie over uw bedrijf en apparatuur te gebruiken voor algemene informatie, zoals trends.

Met wie delen wij de informatie?

 • Uw gegevens kunnen worden gedeeld met aan Leasyprint gelieerde bedrijven die vallen onder Leasyprint Holding B.V., de houdstermaatschappij van Leasyprint.
 • Met externe dienstverleners, zoals reparatiebedrijven, leveranciers van monitoring software en financieringsbedrijven (lease/huur).
 • Met uw IT reseller, die in eerste instantie de overeenkomst heeft aangemeld/aangevraagd.
 • Met opdrachtgevers of leveranciers voor wie Leasyprint het programma of contracten beheert.
 • Overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, waar dit wettelijk is vereist.

Uw rechten

U kunt bij Leasyprint uw gegevens opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Zelf inloggen op de site middels een inlognaam en wachtwoord
 • Uw IT reseller vragen de data aan te passen
 • Per e-mail of via het contactformulier op de website een verzoek tot aanpassing versturen
 • Gegevens kunnen niet worden verwijderd zolang een overeenkomst actief is en Leasyprint geacht wordt uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Wij garanderen dat uw gegevens (gedeeltelijk) versleuteld worden opgeslagen op onze servers. Deze servers bevinden zich in beveiligde datacenters binnen Europa (Europese Unie).

Indien derden gebruik moeten maken van de door ons verzamelde data, zal hier een Verwerkingsovereenkomst aan ten grondslag liggen

Wijziging Privacy Statement

Leasyprint behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy-beleid van Leasyprint te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacy-beleid, dan zullen we u daarover infomeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

© Copyright - Leasyprint